Goed verzekerd bij je bedrijfsstart!

Bedrijf starten? Verzeker je goed bij Van de Mheen!

Steeds meer mensen kiezen voor een eigen bedrijf. Een spannende tijd, waarin veel op je af komt. Wij vertellen je graag met wat voor verzekeringen je te maken kan hebben. Maar let op; niet alle verzekeringen zijn noodzakelijk of voor jou van toepassing. Laat je daarom goed adviseren.

Arbeidsongeschiktheid

Er bestaat altijd het risico om langdurig ziek te worden of zelfs blijvend arbeidsongeschikt. De financiële gevolgen kan je afdekken door een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen, zodat je alsnog een inkomen krijgt.

Ziekte van personeel

Wordt een personeelslid ziek? Dan betaal je maximaal twee jaar lang minstens 70% van het laatste loon door. Tegen deze gevolgen kan je je verzekeren met een ziekteverzuimverzekering. Meestal is de arbodienstverlening daarbij inbegrepen, zodat je bij ziekte slechts één ziekmelding hoeft te doen.

Schade door product of dienst

Loopt iemand financiële schade door een product of dienst van jouw onderneming? Of raakt een medewerker gewond tijdens het werk? Het kan zijn dat je de schade moet vergoeden. Bescherm je hiertegen met een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering, die de materiële schade en letselschade aan personen vergoedt. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de zuivere vermogensschade die door de uitoefening van je beroep wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld de financiële gevolgen van een onjuist advies.

Juridische hulp

Soms heb je juridische hulp nodig, omdat een klant niet betaalt of omdat er een conflict is over een product of dienst. Met een rechtsbijstandsverzekering word je met deze problemen geholpen.

Opstalverzekering

Brand, storm, inbraak, aanrijding of lekkage kunnen voor veel schade zorgen in en aan je pand. Door een opstalverzekering wordt deze schade in de meeste gevallen vergoed.

Schade aan inventaris

Is er door brand of diefstal schade aan je voorraad of inventaris? Met een inventarisverzekering draai je niet zelf op voor de kosten. Als je een bedrijf aan huis hebt, kan het soms voldoende zijn om je huidige inboedelverzekering uit te breiden. Neem dit door met je verzekeringsadviseur!

Schade door bedrijfsstilstand

Na een brand heb je te maken maken met bedrijfsstilstand. Doordat de omzet stilvalt en klanten misschien wel blijvend naar de concurrent overstappen terwijl de vaste kosten doorgaan, kan het voortbestaan van je bedrijf in gevaar komen. Een uitkering van een bedrijfsschadeverzekering voor vaste kosten en winstderving kan een faillissement voorkomen!

Als ondernemer vragen over jouw verzekeringen?

Bovenstaande informatie is nog lang niet compleet. Laat je goed adviseren welke verzekeringen aansluiten bij jouw onderneming! Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag: mail naar info@vandemheen.nl of bel: 0341 – 35 20 43.

Toon volledig nieuwsoverzicht »